Zoekveld

26th november, 2013

Politiek Debat tijdens de Tweede Top van de Vlaamse Apotheker

De Tweede Top van de Vlaamse Apotheker, georganiseerd door VAN, was een schot in de roos. Een geanimeerde brainstorm met 280 deelnemers over de toekomst van het beroep.

Heet van de naald brengen we een overzicht van de belangrijkste standpunten die partijvoorzitters en afgevaardigden van de zes grootste politieke partijen verdedigden tijdens het slotdebat.

PharmaPlanet vroeg hen vooraf naar de impact van een dergelijke manifestatie op de politiek en welke boodschap ze van plan waren te brengen.

Later deze week volgt een algemeen sfeerbeeld met indrukken van de apothekers die er waren.

15th november, 2013

Triple Aim: drie gezondheidsdoelen in één keer 

Het lijkt onmogelijk om in de gezondheidszorg in één keer de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de kosten "per capita" te doen dalen en aan populatiemanagement te doen. Onder druk van budgetten, vergrijzing en sociale noden is men er in Portland (Oregon,VS) in geslaagd om die drie doelstellingen samen te realiseren. Hoe men een dergelijke verhoging van de productiviteit kan realiseren leren we van Marc Bruijnzeels (Jan Van Es Instituut) en Rebecca Ramsay (Care Oregon).

30th oktober, 2013

PPvanTOPpromo1

Het Pand, Onderbergen 1, Gent

Zaterdag 23 november 2013 - Onthaal: 13u30 / Start: 14u30 / Conclusie: 18u00

‘De huisapotheker verankeren in de eerste lijn’, dat is het doel dat VAN zich heeft gesteld voor de eerstvolgende jaren. Nieuwe dienstverleningen zoals medicatieschema, individuele medicatievoorbereiding (IMV), transmurale medicatieoverdracht, preventie en medisch-farmaceutisch overleg (MFO) leggen hiervoor de basis.

Heel wat collega’s zijn hiermee reeds aan de slag gegaan. Anderen willen graag horen hoe deze nieuwe dienstverleningen kunnen worden gerealiseerd in de officina van vandaag. Leren van ervaren collega’s, ervaringen uitwisselen en een concreet actieplan maken voor één van deze aspecten, dat is het programma van de Tweede Top van de Vlaamse apotheker.

Aan het einde van deze boeiende namiddag vragen we Wouter Beke (CD&V), Elke Sleurs (N-VA), Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Gwendoline Rutten (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) naar hun reactie op al deze initiatieven van de Vlaamse apotheker. Ook Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) neemt deel aan dit gesprek. Uw aanwezigheid is daarbij erg belangrijk. Alleen door een massale aanwezigheid kunnen we duidelijk maken dat het Vlaams apothekerskorps gekozen heeft om de patiënt écht te begeleiden naar een beter medicatiegebruik. Dit debat met politici wordt gemodereerd door Michaël Van Droogenbroeck (VRT).

Schrijf u HIER online in!

Meer info & Programma: klik HIER!

 

Pagina's