Zoekveld

1st september, 2014

PPVerschuere NL2

In het tweede deel van dit interview komen we terug op verschillende actuele onderwerpen. Wat moeten we weten over de “informed consent” van de patiënt ? Waarom en hoe gebruikt men het principe van de therapeutische relatie ? En hoe ver staan we met het gebruik van Big Data in de gezondheidszorg ?

Herbekijk het eerste deel van het interview

25th augustus, 2014

PPVerschuere NL1

Bij het elektronisch uitwisselen van patiëntengegevens blijven veel zorgverstrekkers zich vragen stellen bij de bescherming van de privacy en het beroepsgeheim. We gingen te rade bij de bron : Stefan Verschuere, Ondervoorzitter van de Privacycommissie legt uit wat die Commissie en het Sectoraal Comité precies doen. De Overheid bewaakt niet alleen elk nieuw systeem dat wordt opgezet maar ook het ordentelijk gebruik ervan. 

24th maart, 2014

Dr. Moens richt zijn pijlen op de mutualiteiten (video)

MediPlanet had een exclusief interview met de vice-voorzitter van de BVAS. Dr. Moens kijkt terug op 50 jaar RIZIV, en klaagt de exorbitante plaats aan die de mutualiteiten hebben verworven in onze gezondheidszorg.

Hij pleit voor een nieuw systeem van samenwerking, met een grotere rol voor patiënten ...

Pagina's