Zoekveld

17th april, 2013

Week van het Hartritme, meer dan ooit nodig

Omdat nog te weinig Belgen vertrouwd zijn met voorkamerfibrillatie en een tijdige diagnose erg belangrijk is (het laat namelijk toe om het risico op een trombose of beroerte met vijf keer te verminderen), vindt van 22 tot 26 april 2013 voor de vierde keer de nationale Week van het Hartritme plaats. Het lijkt wel of de overheid het belang van de cardiologische screening wil minimaliseren, zegt dr. Peter Goethals. Preventie en screening zijn onlosmakelijk verbonden met een economisch beleid als men weet dat een gemiste pathologie duizenden euro’s kost.

10th april, 2013

NNNl8110042013

Peter Degadt, voorzitter van Zorgnet Vlaanderen, is een enthousiast pleitbezorger van de invoering van het Nederlands financieringsmodel voor de Belgische ziekenhuizen, waaraan minister Onkelinx blijkt te werken. De plannen zorgen voor een schokgolf in de specialistenwereld. Maar ze zullen ook voor de patiënten gevolgen hebben. Degadt legt uit waarom.

27th maart, 2013

Sfeer BVAS Startersdag

De zesde Startersdag van afgelopen zaterdag voor jonge, startende (huis)artsen, georganiseerd door het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), was terug een succes. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen kwam in eigen persoon de prijzen van de sloganwedstrijd uitreiken. De bedoeling was om een originele slogan te verzinnen om de geneeskundestudenten te overtuigen voor één van de knelpuntdisciplines te kiezen.

Pagina's