Zoekveld

21st februari, 2013

Nieuw coronavirus vastgesteld

Een nieuw geval van infectie met het nieuwe coronavirus (NCoV) werd gemeld.
De WHO heeft onmiddellijk alle lidstaten op de hoogte gebracht en richtlijnen uitgevaardigd. Op dit ogenblik wordt een onderzoeksnetwerk binnen de WHO opgezet. Maar is geen reden voort paniek, zegt professor dr. Bob Colenbunders van het Tropisch Instituut.

13th februari, 2013

Arts is de dupe van wankele ziekenhuisfinanciering

Onze ziekenhuisfinanciering is fundamenteel fout. Dat blijkt uit de praktijk en uit onderzoek. De schaalvergroting heeft vooral de tekorten doen toenemen. De hervorming van de ziekenhuiszorg dringt zich dus op, zegt Pieter Van Herck van het Itinera Instituut en de KU Leuven.

6th februari, 2013

ReumaNet.be en Wereld Reuma Dag

ReumaNet is de koepel van meerdere patiëntenorganisaties voor de diverse reumatoïde aandoeningen. Ter gelegenheid van Wereld Reuma Dag legt Nele CAEYERS (Voorzitster) uit wat ReumaNet vzw precies betekent. Verder geven o.m. enkele voorzitters van de deelnemende patiëntenverenigingen een beeld van hun ziekte en de impact ervan op het dagelijkse leven.

Pagina's