Zoekveld

Aanmaken van een website: de regels die moeten worden gevolgd (Riziv)
13/09/2015 - 03:09

In het overzicht van de bijwerkingen in de Infobox voor huisartsen, legt het Riziv in detail uit welke regels moeten worden gevolgd bij het aanmaken van een professionele website, alsook welke inhoud toegelaten of verboden is volgens het laatste advies van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren.

De arts mag een website aanmaken, maar deze mag wel geen vorm van oneerlijke concurrentie vormen, noch verwijzen naar een discipline of techniek.

De webpagina mag volgende inlichtingen bevatten:

- je naam en voornaam

- je officiële, wettelijke titels

- het specialisme dat je uitoefent volgens de aanbevelingen van de Nationale Raad

- vermeldingen bestemd om de betrekkingen arts-patiënt te vergemakkelijken o je foto met redelijke afmetingen

- inlichtingen i.v.m. het adres en de toegang tot de praktijk

- telefoon- en faxnummer

- je e-mailadres

- uurrooster van het spreekuur en van de huisbezoeken

- de melding dat je geconventionneerd bent of niet en je tarieven

- instructies voor de zorgcontinuïteit

- een programma voor het maken van afspraken is toegelaten indien het de vertrouwelijkheid van de namen van de ingeschreven patiënten waarborgt

- een foto van de toegang tot de praktijk.

Elke informatie in verband met reclame is verboden, en met name:

- iedere vorm van misleidende of vergelijkende reclame

- vergelijkende honorariatarieven

- het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen

- publicaties, conferenties en andere mededelingen zonder wetenschappelijk nut of welke een commercieel oogmerk hebben

- publicatie van getuigenissen van patiënten

- communicatie van gegevens gedekt door het medisch geheim tenzij ze voldoende beveiligd is

- gebruik van "cookies" of van eender welk instrument met het uitsluitend doel de bezoekers van een website buiten hun medeweten te identificeren of te profileren.

Het voorstel of elke grondige wijziging van de website moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provinciale raad van de Orde.

Wanneer de website afhankelijk is van een dienstverlener of van een andere firma, moeten de betrekkingen tussen de arts en die personen of onderneming vastgelegd te worden in een overeenkomst die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provinciale raad van de Orde.

De publicatie van wachtdiensten op een website is mogelijk, wanneer alle betrokken artsen unaniem instemming verlenen en mits de ethische regels met betrekking tot reclame worden gerespecteerd. Alle maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de lijst wordt bijgewerkt in real time.

Advies van de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren van 07-02-2015

> klik hier voor het overzicht van alle wijzigingen